Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlZoek trefwoord in webcontent

A web publication platform for an ArchiMate model

Web based enterprise architect repository for publishing an architecture on the web

Archimate basis diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Modelleren van Archimate diagrammen in Enterprise Architect

Architectuur Repositories en dienstverlening

Beschrijving van de dienstverlening rond architectuur repositories

Autonummering in Enterprise Architect

Binnen een omvangrijke architectuur repository kan het gebruik van nummering en codering een extra dimensie zijn om de inhoud in te delen cq te categoriseren. Sparx Enterprise Architect biedt hiervoor een aantal hulpmiddelen. Deze worden uitgelegd in deze webvideo

Big Data Architecture Framework

Overview of the Big Data guide as an example of the WPP functionality

Duplicate validation in Enterprise Architect

Description of validating Archimate models and element in Enterprise Architect

Duplicaten test obv script

Script voor het controleren op dubbelingen in een repository.

Een architectuur repository voor big data

Beschrijving van een catalogus voor Big Data patronen en mechanismen

Een repository voor meta data management

Whitepaper over de opzet van een eenvoudige meta data management repository

Een web publicatie platform voor Sparx Enterprise Architect

Enterprise Architect webviewer op basis van Form Factory CMS

Enterprise Architect as tool for a Data Platform

Many organisations are investigating the possibilities of Big Data solutions, for example the Dutch and German Electricity Transport System Operator TenneT. Introducing Big Data is new and traditional approaches are of limited use. Think about introducing data-lab functionalities, innovative and agile approaches, new technologies like NoSql or Hadoop. How are you going to support these activities in an organisation as an architect and how can Enterprise Architect support you in adding architectural value. In this session we will discuss a reference architecture for the TenneT Data Platforms, modelling techniques, architectural patterns and agile approaches all supported by the use of Enterprise Architect. You will see examples of big data patterns, solutions and templates based on ArchiMate.

Enterprise Architect for an Enterprise Architecture

How to build an enterprise architect based on ArchiMate and Enterprise Architect

Enterprise Architect for an Enterprise Architecture handout

This summary is a presentation of the EA User group conference in Brussels with an overview of how an ArchiMate based repository can be introduced. This gives for example a description of the role of a repository custoduian

Interactory Architectuur Repositories

Verschillende soorten architectuur repositories op basis van het Interactory Framework

Interview SDNCast over architectuur

Interview met de SDN over de rol van de architect en de inzet van architectuur repositories

Keuzelijsten in Enterprise Architect

Uitleg van gebruik keuzelijsten in Enterprise Architect

Masterclass Architectuur Repository met Sparx Enterprise Architect

Cursusinhoud voor Masterclass Architectuur Repository met Sparx Enterprise Architect.

Sparx Enterprise Architect

Inzet Enterprise Architect als repository

Sparx Enterprise Architect inrichten voor ArchiMate

Webvideo over het inrichten van enterprise achitect voor ArchiMate

Tagged values in Sparx Enterprise Architect

Uitleg van gebruik tagged values in Enterprise Architect

Uitgebreide Archimate diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Uitgebreide ArchiMate modelleertechnieken met Enteprise Architect van Sparx

Up to date houden van serviceregisterinhoud

Beschrijving van governance en continuiteitsproblemen bij inzet van een service register.

Vaarwel architectuur document welkom architectuur repository

Beschrijving alternatief voor architectuur documenten in een architectuur repository

Vaarwel architectuur document, welkom architectuur repository

Dia's van een presentatie gehouden op het innovation event van 2016. Architecten zetten traditioneel voornamelijk documenten in voor architectuurbeschrijvingen. Echter het inzetten van meerdere documenten voor het beschrijven van een architectuur is foutgevoelig en levert inconsistenties op, terwijl er veel beheerinspanning nodig is. Door de inzet van architectuur repositories is het mogelijk om de architectuur op een andere wijze te beschrijven, rekening houdend met de huidige eisen en wensen van de architectuurgebruikers. In deze presentatie gaan we in op het inzetten van Sparx Enterprise Architect als tool en wordt een Open Source Web Publicatie Platform getoond waarmee een Architectuur Repository op eenvoudige wijze via het web aan de gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Na deelname aan deze sessie heeft u een duidelijk beeld van de (on)mogelijkheden van Architectuur Repositories.

Web Publicatie Platform voor EA

WPP voor EA

Webvideo behorend bij whitepaper over meta data repositories

Webvideo over het gebruik van een meta data repository

Werkproces voor beheer van serviceregisters

Uitwerking van een beheerproces voor service registers.