Een architectuur repository voor big data

Steeds meer organisaties gaan aan de slag met Big Data. Dat heeft tot gevolg dat er steeds meer producten, diensten en hulpmiddelen komen. Veelal gericht op implementatie maar ook op analytiscs en IoT. Dat betekent dat de big data architect op zoek moet naar hulpmiddelen die hem of haar ondersteunen in het werk op het vlak van Big Data.


Gelukkig zijn er ook op het vlak van Big Data ontwikkelingen rond architectuur frameworks en patronen. Met name Arcitura heeft een aantal mooie architectuurproducten ontwikkeld. Deze mogen niet ontbreken in het gereedschapskistje van de big data architect. Zie hier de link naar de landingspagina 


Echter om snel te kunnen werken met deze hulpmiddelen is een omzetting naar een meer architecture context gewenst. Denk hierbij aan de omzetting van deze patronen naar een ArchiMate notatie of een omzetting van deze patronen naar Architectural Building Blocks.


Om aan deze behoefte tegemoet te komen is door de architectuurassistent een Sparx Enterprise Architect repository ontwikkeld waarin de volgende zaken zijn opgenomen:  • Een catalogus van de belangrijkste Big Data Patronen en Mechanismen

  • Een catalogus van een aantal Data Analyse methoden

  • Een uitwerking van een Big Data project raamwerk

  • Data Integratie patronen


Deze uitwerking is benaderbaar via een Web Publicatie Platform. Waar ook een startpagina te vinden is voor deze bovengenoemde catalogi


Onderstaande afbeelding toont een voorbeeld uit dit Web Publicatie Platform.Naast deze algemene uitwerkingen  zijn er een aantal specifieke  modellen uitgewerkt die de inrichting voor projecten gemakkelijker maakt. Denk hierbij aan samenvattende veelvoorkomende patronen en blauwdrukken die in agile trajecten eenvoudig specifiek gemaakt kunnen worden voor de context van het project. Of voor herbruikbare Solution Building Blocks op basis van een bepaalde gestandaardiseerde big data software stack van een organisatie. Hieronder voorbeeld van een dergelijk Solution Building Block.Je kunt de andere afbeeldingen van dit SBB benaderen via een landingspagina.


Wil je de inhoud van deze repository niet als een web publicatie platform benaderen maar rechtstreeks inzetten in je architectuur producten dan kan dat er zijn twee vormen beschikbaar:  • EAP bestand voor Sparx Enterprise Architect gebruikers. Hierin zitten op basis van een eenvoudige package indeling alle hierboven beschreven patronen en mechanismen, inclusief de specifieke SBB

  • AMEF export. Een XML bestand voor de uitwisseling van ArchiMate modellen. Na import van deze modellen zijn deze direct te gebruiken in tools zoals BizzDesign, ARIS, Archi en BlueDolphin


Wil je een van bovenstaande repositories gebruiken neem dan contact op met Bert via bert@interactory.nl. Ik  stuur je dan een van de twee varianten toe in een zip bestand.