Search in webcontent

Checklist voor Softwarekwaliteit

Voorbeeld van een softwarekwaliteitstoets

Datamodellering: UML KLassediagram Basis

UML klassenotatie is een veelgebruikte notatiewijze met name voor het opstellen van logische datamodellen. Het legt daarmee een verbinding tussen de fysieke modellen en de conceptuele modellen en is daarmee een onmisbare schakel in de data modelleerketen. Het klassediagram wordt in veel situaties toegepast, met name waar een relatie is met softwareontwikkeling. De basisnotatie biedt al een ruime hoeveelheid mogelijkheden om complexe modellen op te stellen. Dit is enerzijds de kracht van het UML klassediagram en anderzijds een zwakte omdat de modellen veelal te complex zijn voor stakeholders met minder modelleerervaring.

De Open Source Software Architect

Open source architect, mythen rond deze software

Interactiepatronen bij applicatie ontwikkeling

Interactiepatronen binnen software architectuur

Webvideo codegeneratie

Een webvideo over het genereren van source code op basis van een canoniek model

Webvideo over data driven websites en canonieke modellen

Webvideo over data driven webtoepassingen op basis van een canoniek model