Search in websection

Dynamic Documents een handige feature vanaf EA 13

Dynamische documenten een nieuwe feature in EA

Eigen viewpoints voor ArchiMate

Definieren van eigen viewpoints voor ArchiMate

Images voor niet ICT archimate stakeholders

Image library inzetten voor visualisaties in EA

MDG aanpassingen voor ArchiMate viewpoints

Creeren van viewpoints in MDG

Sparx Enterprise Architect

Inzet Enterprise Architect als repository

SQL Server profiler for finding out what happens behind the scenes

Use a profiler for SQL analysis

Visibility of assocations in ArchiMate diagrams

Visibility of associations in ArchiMate Diagrams

Webvideo over SQL en het datamodel van EA

SQL queries in EA