Vaarwel architectuur document, welkom architectuur repository

Dia's van een presentatie gehouden op het innovation event van 2016.

Architecten zetten traditioneel voornamelijk documenten in voor
architectuurbeschrijvingen. Echter het inzetten van meerdere
documenten voor het beschrijven van een architectuur is foutgevoelig en levert inconsistenties op, terwijl er veel beheerinspanning nodig is.
Door de inzet van architectuur repositories is het mogelijk om de
architectuur op een andere wijze te beschrijven, rekening houdend
met de huidige eisen en wensen van de architectuurgebruikers.

In deze presentatie gaan we in op het inzetten van Sparx Enterprise
Architect als tool en wordt een Open Source Web Publicatie
Platform getoond waarmee een Architectuur Repository op
eenvoudige wijze via het web aan de gebruikers beschikbaar wordt
gesteld. Na deelname aan deze sessie heeft u een duidelijk beeld van de (on)mogelijkheden van Architectuur Repositories.

Open whitepaper