Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlZoek trefwoord in websection

A template for a logical application model in ArchiMate

This is a template for a logical application model and a number of scenarios for selecting an implementation of an application with a register function

Archimate basis diagrammen in Sparx Enterprise Architect

Modelleren van Archimate diagrammen in Enterprise Architect

Architectuur matrices

Verschillende architectuurnotatiewijzen en hun toepasbaarheid

Autistische projecten

Blog artikel over autistische projecten van het gezichtpunt van de data architect

Big Data Architecture Framework

Overview of the Big Data guide as an example of the WPP functionality

Checklists

Voorbeelden van checklists voor het in kaart brengen van risico's en concerns

Data-architectuur

Introductie van de data architectuur.

De Open Source Software Architect

Open source architect, mythen rond deze software

De passie van een architect

Werkzaamheden en passie van een architect

Enterprise Architect as tool for a Data Platform

Many organisations are investigating the possibilities of Big Data solutions, for example the Dutch and German Electricity Transport System Operator TenneT. Introducing Big Data is new and traditional approaches are of limited use. Think about introducing data-lab functionalities, innovative and agile approaches, new technologies like NoSql or Hadoop. How are you going to support these activities in an organisation as an architect and how can Enterprise Architect support you in adding architectural value. In this session we will discuss a reference architecture for the TenneT Data Platforms, modelling techniques, architectural patterns and agile approaches all supported by the use of Enterprise Architect. You will see examples of big data patterns, solutions and templates based on ArchiMate.

Enterprise Architect for an Enterprise Architecture handout

This summary is a presentation of the EA User group conference in Brussels with an overview of how an ArchiMate based repository can be introduced. This gives for example a description of the role of a repository custoduian

Hyperlinks bij Data-architectuur in de praktijk

Hyperlinks bij het boek data-architectuur in de praktijk

Interview SDNCast over architectuur

Interview met de SDN over de rol van de architect en de inzet van architectuur repositories

Parallelle werelden

Beschrijving van de afstand tussen architecten en beheerders in een ICT organisatie

Service registers en tools

Beschrijving van tools en requirements voor service repositories

Vaarwel architectuur document welkom architectuur repository

Beschrijving alternatief voor architectuur documenten in een architectuur repository

Vaarwel architectuur document, welkom architectuur repository

Dia's van een presentatie gehouden op het innovation event van 2016. Architecten zetten traditioneel voornamelijk documenten in voor architectuurbeschrijvingen. Echter het inzetten van meerdere documenten voor het beschrijven van een architectuur is foutgevoelig en levert inconsistenties op, terwijl er veel beheerinspanning nodig is. Door de inzet van architectuur repositories is het mogelijk om de architectuur op een andere wijze te beschrijven, rekening houdend met de huidige eisen en wensen van de architectuurgebruikers. In deze presentatie gaan we in op het inzetten van Sparx Enterprise Architect als tool en wordt een Open Source Web Publicatie Platform getoond waarmee een Architectuur Repository op eenvoudige wijze via het web aan de gebruikers beschikbaar wordt gesteld. Na deelname aan deze sessie heeft u een duidelijk beeld van de (on)mogelijkheden van Architectuur Repositories.

Verwachtingenmanagement

Data management en verwachtingen

Webvideo over architectuur bouwblokken

Webvideo met een voorbeeld over bouwblokken

Werkproces voor beheer van serviceregisters

Uitwerking van een beheerproces voor service registers.