Interactory Architectuur Repositories

In mijn dagelijkse werk als integratiearchitect loop ik regelmatig tegen problemen en uitdagingen aan die mij fascineren. Die fascinatie levert meestal ideeen op voor een oplossingsrichting. Het omzetten van deze ideeen in een concreet geautomatiseerd register of repository product is daarbij mijn passie. Deze website geeft een beeld van een aantal producten die uitgewerkt zijn of worden op basis van bovengenoemde fascinatie. In onderstaande opsomming een overzicht:  • Architectuur Risico Extensie repository, inventariseren van risico's behorend bij een architectuur oplossing op basis van stakeholder analyse met checklists en vragenlijsten.

  • Architectuur Service Repository, binnen service orientatie zijn keten informatie modellen, serviceregisters en hergebruik belangrijke aspecten. Dit project zoekt naar een opzet hieromtrent in de vorm van een gelaagde modelleer- en wikiomgeving.

  • Architectuur Document Register, het vervaardigingsproces van architecten is nog steeds gericht op documenten, deze oplossing richt zich op een nieuwe vorm van interactie op basis van een document register. Dit register biedt de mogelijkheid om per stakeholder informatie te filteren. Daarnaast ondersteunt het register het document vervaardigings- en review- en goedkeuringsproces


Kijk voor meer informatie op de Interactory Repositories webpagina