Search in webcontent

Autonummering in Enterprise Architect

Binnen een omvangrijke architectuur repository kan het gebruik van nummering en codering een extra dimensie zijn om de inhoud in te delen cq te categoriseren. Sparx Enterprise Architect biedt hiervoor een aantal hulpmiddelen. Deze worden uitgelegd in deze webvideo

Autorisaties in Sparx EA

Webvideo over autorisaties in Sparx Enterprise Architect

Baselines in Sparx EA

Webvideo over baselines in Sparx Enterprise Architect

Data Mapping form in EA

Webvideo on data mappings in Sparx Enterprise Architect

Desktop inrichten in Sparx Enterprise Architect

Scherm inrichten van EA net behulp van panels, hide, autohide en floating panels

Schermindeling Sparx

Indelen van je scherm

Sparx Enterprise Architect inrichten voor ArchiMate 2.0

Webvideo over het inrichten van enterprise achitect voor ArchiMate

Time Aware Modelling met EA

Webvideo Time Aware Modelling

Twee nieuwe webvideos over IDEA

Beschrijving van de stand van zaken rond IDEA en een link naar de twee nieuwe webvideos

Webvideo Applicatie Portfolio Management

Webvideo applicatie portfolio en datamodellering

Webvideo behorend bij whitepaper over meta data repositories

Webvideo over het gebruik van een meta data repository

Webvideo canonieke modellen in SOA

SOA webcast over canonieke datamodellering

Webvideo codegeneratie

Een webvideo over het genereren van source code op basis van een canoniek model

Webvideo of Azure Data and Analytics ArchiMate and Sparx Enterprise Architect

Webvideo of the Global Summit Conference ArchiMate Session

Webvideo over architectuur bouwblokken

Webvideo met een voorbeeld over bouwblokken

Webvideo over berichtenboeken modelleren

Voorbeeld van het uitwerken van een berichtenboek

Webvideo over data driven websites en canonieke modellen

Webvideo over data driven webtoepassingen op basis van een canoniek model

Webvideo over SQL en het datamodel van EA

SQL queries in EA