Webvideo canonieke modellen in SOA

Bij service-oriëntatie neemt het werken met canonieke modellen een centrale plaats in. Op de interface van een service is namelijk een canoniek model geïmplementeerd. Zo zijn er een aantal SOA-patronen uitgewerkt die vorm geeft aan het beheer en de inrichting van de canonieke modellen. 


Veelal worden voor deze modellen service registers gebruikt of wordt er een vorm van ontsluiting gezocht waarbij bijvoorbeeld de WSDL- of de XSD-bestanden als uitgangspunt dienen en in een voor mensen leesbaar formaat worden weergegeven. Dit geeft naar mijn mening maar een beperkte weergave van de modelleerbehoefte. XSD's en WSDL-bestanden worden tijdens de ontwikkeling van services opgesteld. Dat is voor het uitwerken van (canonieke) datamodellen veelal te laat. Reeds bij de analyse en het ontwerp van een service (domain) inventory dient begonnen te worden met het opstellen van het canonieke datamodel. Een service repository die inzetbaar is bij architecten en informatieanalisten is een betere invulling van de behoefte.