Deze website is verplaatst naar Data-docent.nlMatrix reloaded

Ten behoeve van de repository software is reeds een matrix ontwikkeld binnen het prototype. Deze matrix laat de verhouding zien tussen de elementen en de evaluaties van de onderkende concerns.

Matrices zijn echter een interessante weergave bij het uitwerken van architecturen. Zo kent Togaf 9 een groot aantal matrices om de relaties tussen verschillende elementen van de architectuur op elkaar af te beelden. Matrices zijn dan ook een van de kernweergaven binnen een architectuur, naast lijsten en grafen (de archimate notatie is een graaf) en optioneel een boomweergave.

Reden om de ARE toepassing uit te breiden met een aantal matrices voor architectuur modelleren. In onderstaande afbeeldingen een tweetal voorbeelden

images/matrixselect.png

De afbeelding laat zien hoe op een getrapte wijze een aantal elementen gekozen kunnen worden voor zowel de horizontale- als de verticale as. Op basis daarvan wordt de matrix getoond. Voor toekomstige toepassingen kan dit model uitgebreid worden met:

  • Getrapte selectie en weergave voor zowel de verticale als de horizontale as
  • Interactieve filtering in de matrix
  • Extra weergaven zoals kleuren, omschrijvingen en hyperlinks in de matrix (zowel op de assen als bij de inhoud)

Voor het prototype volstaat echter de huidige weergave.