Search in webcontent

Canonieke modellen, services en documenten

Beschrijving van het toepassen van canonieke modellen binnen service oriented architectures

Datamodellering toepassen Service Oriented Architecture

Service oriƫntatie is bij veel organisaties het fundament van hun data integratie. Inzetten van data integratie kan veel redenen hebben, echter vrijwel altijd dient er een antwoord gevonden te worden op problemen rond de wendbaarheid van een organisatie door het ontstane ICT landschap. Binnen de service oriƫntatie speelt data modellering een belangrijke zo niet centrale rol. In een vroeg stadium nadenken welke modelleervormen relevant zijn, hoe deze aan elkaar verbonden worden en hoe de stakeholders daarbij betrokken zijn ondersteunt de introductie van een SOA. In dit whitepaper hebben we een combinatie van modelleervormen beschreven die een (minimale) set is van notatiewijzen op basis waarvan data stromen in een SOA gemodelleerd kunnen worden.

Een hub en spoke model op basis van reusable asset services

Het gebruik van reusable asset services voor de introductie van een hub en spoke model voor architectuur repositories

Introductie van een servicelaag voor canonieke data ontsluiting

Bij het inrichten van canonieke data ontsluiting wordt vanuit architectuur veelal de eis geformuleerd dat een aansluitende applicatie (bron of doel) een servicelaag dient te hebben. Echter wat houdt deze eis in en waarom wordt deze eis aan applicaties gesteld bij introductie van canonieke data ontsluiting?

Service registers en tools

Beschrijving van tools en requirements voor service repositories

Services for the Interactory AddOns

Extra services offered by our consultants for the WPP and IDEA AddOns

Stimuleren van service hergebruik

Service hergebruik is een belangrijk onderliggend principe voor de inzet van service registers

Up to date houden van serviceregisterinhoud

Beschrijving van governance en continuiteitsproblemen bij inzet van een service register.

Werkproces voor beheer van serviceregisters

Uitwerking van een beheerproces voor service registers.